Aranceles éticos mínimos

Home / Profesionales / Aranceles éticos mínimos

ARANCELES MINIMOS ÉTICOS SUGERIDOS 

 

Fisio – Kinesioterapia – Mgto                        900.00

Respiratorio                                                      900.00

Rehab. Neurológica                                         1.800.00

RPG                                                                     1.900.00

Osteopatía                                                         1.900.00

Drenaje Linfático                                             1.900.00

Reeducación Urogenital                                 1.900.00

Rehab. Cardiovascular                                    900.00

Quiropraxia                                                      1.900.00

Comisión Directiva

Neuquén, Julio 2021