Aranceles éticos mínimos

Home / Profesionales / Aranceles éticos mínimos

ARANCELES MINIMOS ÉTICOS SUGERIDOS 

 

Fisio – Kinesioterapia – Mgto                           1.200.00

Respiratorio                                                      1.200.00

Rehab. Neurológica                                         2.400.00

RPG                                                                  2.500.00

Osteopatía                                                       2.500.00

Drenaje Linfático                                             2.500.00

Reeducación Urogenital                                 2.500.00

Rehab. Cardiovascular                                    1.200.00

Quiropraxia                                                     2.500.00

Comisión Directiva

Neuquén, Mayo 2022